NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

  Máš rád hudbu a tanec?   
Taneční kurz ( od 15 let )
Kurz bude probíhat na podzim 2018.Přihlasit se mohou jednotlivci i páry,a to i během prázdnin.
zápisné: 2100,- Kč vede: manželé Novákovi
Taneční skupina Baby dance I. ( 4- 5 let )
Vhodné pro nejmenší. Zábavnou a hravou formou rozvoj pohybových a rytmických schopností. Činnost zaměřena na pohybové taneční hry na základě jednoduchých kroků a choreografií. Vystupování na různých akcích. Přihlásit se mohou děvčata i chlapci. Schůzka 1x týdně (60 minut, sál SVČ).
zápisné: 700,-/ 400,-Kč vede: Šťastná Aneta
Taneční skupina LENTILKY ( 8- 12let )
Zaměřeno na celkovou taneční průpravu ve stylu show dance. Práce s prostorem a hudbou. Vystupování na různých akcích a soutěžích. Přihlásit se mohou děvčata i chlapci. Schůzka 1x týdně(60 minut, sál SVČ)
zápisné: 700,-/ 400,-Kč vede: Š'tastná Aneta
Taneční skupina SWEET DIAMOND (4 - 7 let)
Taneční lekce pro naše nejmenší jsou vedeny formou zábavy, kdy je naším cílem naučit děti základní rytmiku, jednoduché kroky, které se dále rozvijí ve starším ročníku. Na konci školního roku jsou děti samostatně schopné účastnit se ve veřejných vystoupení a tanečních soutěží.Taneční prvky ve stylu disco dance a street dance jsou vhodné pro chlapce i dívky (sobota 9:00 - 10:00,sál SVČ)
zápisné: 700,-/ 400,-Kč vede: Smolarová Zina
Taneční skupina Baby dance II. ( 5-7 let )
Rozvoj pohybových a rytmických schopností. Činnost zaměřena na pohybové taneční hry na základě kroků a choreografií.Vystupování na akcích a soutěží. Přihlásit se mohou děvčata i chlapci.Schůzka 1 týdně (60 minut , sál SVČ)
zápisné: 700,-/ 400,-Kč vede: Šťastná Aneta
Taneční skupina SMILE DANCE (10-14 let)
Máte rádi tanec, improvizaci, chcete si tvořit svůj vlastní taneční styl? Pak právě vám je určen tento kroužek. Nacvičování taneční choreografie ve stylu street dance a show dance a následná účast na různých akcích a soutěžích. Cílem kroužku je prožít co nejvíce pohody s hudbou, tancem a v každém probudit tanečníka. Vhodné pro chlapce i dívky, kteří mají rádi moderní tanec. Ve skupince maximálně 20 dětí. Schůzka 1x týdně (90 minut, sál SVČ).
zápisné: 800-/ 450,-Kč vede: Šťastná Aneta
Taneční skupina MINI DIAMOND ( 8- 11 let )
Děti se učí jednoduché taneční prvky ve stylu disco dance, které jsou následně součástí choreografie.Dalším cílem lekcí je nácvik správného držení těla, správného dýchání,pohybového vyjádření,rytmického cítění a všestranného rozvoje koordinace. Příprava na taneční soutěže a vystoupení pro veřejnost (sobota 10.00 - 11.30,sál SVČ)
zápisné: 800,-/ 450,- Kč vede: Smolarová Zina
Taneční skupina MAGIC DIAMOND ( 12 - 16 let )
Pokračování úspěšné skupiny z loňského roku. Zaměřeno na přípravu na taneční soutěže a vystupování na veřejnosti. Taneční styl Disco dance a základy Street dance. Lekce jsou určeny pro chlapce i dívky.(sobota 11.30-13.00,sál SVČ).
zápisné: 800,- / 450,- Kč vede: Bc.Machová Ivana
Taneční skupina LADY DIAMOND ( 17 -25let)
Pokračování populární taneční skupiny. Vhodné pro chlapce i dívky. Uvítáme každého, kdo má rád Street dance a Disco (sobota 13.00 - 14.30,sál SVČ).
zápisné: 800,-/450,- Kč vede: Smolarová Zina, Slavíčková Lucie
  Jsi sportovec?   
Volejbal (od 7.tříd)
Pro všechny, kteří si chtějí zasportovat a odreagovat.Schůzky 1x týdně v sportovní hale.Pro studenty Gymnázia a SOŠ zdarma.Pro ostatní zápisné.
zápisné: 750,-/400,- Kč vede: Mgr..Svobodová Barbora (trenér III.třídy)
Krasokroužek II ( od 6 let )
Kroužek zaměřený na přípravu na závody a vystoupení pro veřejnost. Určeno bruslařkám a bruslařům, kteří zvládají pokročilejší prvky bruslení. Trénink 2x týdně na zimním stadionu. Nutné vybavení: brusle se zoubky, rukavice, oděv umožnující volný pohyb.
zápisné: 1200,-/650,- Kč vede: Palánová Jarmila - trenér
Florbal II – závodní příprava (od 6. tříd)
Pod vedením zkušených trenérů.Zaměřeno na závodní hraní v rámci soutěží organizovaných ČFbU.Trénink (úterý, pátek - sportovní hala).
zápisné: 1200,-/650,- Kč vede: Rosecký Tomáš (trenér licence C), Kváš David trenéra licence C
Jogínci (od 6 let)
Pohybová aktivita sa prvky jogy - pranajámy (dech),ásan (pozice těla, jako je lev, kočka, luk). krijí (pohyb) relaxace a meditace. Vše hravou formou. Nechybí povídání o joze, vyprávění příběhů a poslech. Děti se učí dýchat, hýbat,relaxovat a rozumět svému tělu, svým pocitům a být v harmonii se sebou i s okolním světem.Schůzka 1x týdně (60 minut, sál SVČ).
zápisné: 600-/ 350,-Kč vede: Adamcová Jana (trenér licence B)
Tenis s Bárou II. (9-12 let)
Určeno pokročilým. Kroužek vede bývalá závodní hráčka. Trénink 1x týdně (tenisové kurty/tělocvična ZŠ Nádražní). Po dohodě možná prázdninová činnost. Ve skupince max. 10 osob.
zápisné: 650,-/ 350,-Kč vede: Mgr. Svobodová Barbora (trenér III. třídy)
Krasokroužek I. ( od 4 let)
Určeno začátečníkům a mírně pokročilým. Bruslaři a bruslařky musí zvládat základy bruslení. Trénink 2x týdně na zimním stadionu. Nutné vybavení - brusle se zoubky, rukavice, oděv umožňující volný pohyb.
zápisné: 1200,-/650,- Kč vede: Mgr. Pidimová Květa- trenér
Kendó ( od 6 let )
Jedná se o dynamické cvičení s mečem, zápasy jednotlivců a závody formou turnajů. Kendó formuje tělo i mysl a klade si za cíl rozvoj osobnosti. Kendó vede lidi k upřímnosti, pilnému přístupu, rozvíjí přátelství, úctu k lidem a svému okolí. Pro začátek stačí pro cvičení triko, tepláky a chuť vyzkoušet něco nového a jedinečného. Trénink 1x týdně (tělocvična ZŠ Nádražní).
zápisné: 650,-/ 400,- vede: Vondra Miroslav (trenér stupeň 2 kyu) Luchesi Karolína (trenér stupeň 3 dan)
Házená mini (1.-4. třída)
Vhodné pro chlapce i dívky. Trénink (úterý 15.30 – 17.00, čtvrtek 15.30 – 17.00, sportovní hala).Činnost kroužku Mini zaměřena na přípravu na závodní hraní. Přípravka zaměřena na rozvoj celkových sportovních dovedností. Účast na turnajích vhodných pro danou věkovou kategorii. Pro děti, které navštěvují ŠD, nabízíme vyzvedávání a převádění na kroužek (15.00 od ZŠ, nutná osobní dohoda).
zápisné: 1000,-/550,- Kč vede: Pešek Jan (trenér licence B), Beladová Tereza (trenér licence C), Medová Natálie (trenér licence C)
Házená mladší žačky (5.–7. třída)
Trénink (pondělí 15.30 – 17.00, středa 15.30 – 16.30, čtvrtek 16.30 - 18.00, sportovní hala). Činnost kroužku zaměřena na přípravu a závodní hraní pod vedením zkušených trenérů.
zápisné: 1100,-/600,- Kč vede: Pešk Jan (trenér licence B)
Házená mladší žáci (5.–7. třída)
Trénink (uterý 17.00 – 18.00, středa 16.30 – 17.30,pátek - 16.30 -18.00 sportovní hala). Činnost kroužku zaměřena na přípravu a závodní hraní pod vedením zkušených trenérů.
zápisné: 1100,-/600,- Kč vede: : Ing. Drápela Jan (trenér licence B), Mgr. Drápelová Petra (trenér licence C), Drápela Matěj (trenér licence C)
Tenis s Markem (12–16 let)
Kroužek zaměřen na rekreační tenis. Tréninky 1x týdně v pátek v tenisové kurty/tělocvična ZŠ Nádražní. Ve skupince max. 12 osob.
zápisné: 650,-/350- Kč vede: Kroutil Marek (trenér III.třídy)
Sportovní kroužek se základy atletiky ( od 11 let)
Zaměřeno na atletiku - základy techniky a tréninku jednotlivých disciplín, další naplň - basketbal a jiné sportovní hry, základy gymnastiky, kruhový trénink, pěší výlety. Vhodné i jako doplněk k jinému sportu. V zimních měsících tréninky v tělocvičně, v letních v areálu Šeptouchov a na víceúčelovém hřišti.Možnost účasti na atletických závodech. Trénink 2x (pondělí 16:30 - 18:00 , pátek 16:30 - 18:00)
zápisné: 1100,-/600,- Kč vede: Ing.Horný Petr (trenér I.třídy - atletika)
Sportovní hry ( předškoláci - 1.třída )
Vhodné pro chlapce i dívky. Trénink ( čtvrtek 14.30 - 15.30, sportovní hala. Zaměřeno na všeobecnou pohybovou průpravu dětí, rozvoj obecných pohybových dovedností a schopností pro všechny sporty. Osvojení základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorové orientace, seznámení s náčiním, atletické základy a kondiční průprava přizpůsobená věku dítěte. Pro děti, které navštěvují ŠD, nabízíme vyzvedávání a převádění na kroužek (14.00 od ZŠ, nutná osobní dohoda.)
zápisné: 600,-/350,- Kč vede: Hánečka Miroslav ( trenér licence B )
Házená starší žáci (7- 9.třída)
Trénink úterý 17:00 - 18:00, středa 16:30 - 17:30, pátek 16:30 - 18:00, sportovní hala. Činnost kroužku zaměřena na přípravu a závodní hraní pod vedením zkušených trenérů.
zápisné: 1100,-/600,- Kč vede: Ing. Drápela Jan (trenér licence B), Mgr. Drápelová Petra (trenér licence C), Drápela Matěj (trenér licence C)
Tenis s Bárou I. (6-9 let)
Určeno začátečníkům a mírně pokročilým. Kroužek vede bývalá závodní hráčka. Trénink 1x týdně (tenisové kurty/tělocvična ZŠ Nádražní). Po dohodě možná prázdninová činnost. Ve skupince max. 10 osob.
zápisné: 650,-/350,- Kč vede: Mgr..Svobodová Barbora (trenér III.třídy)
Házená starší žačky (7- 9.třída)
Činnost kroužku zaměřena na závodní hraní pod vedením zkušeného trenéra. Trénink (pondělí 15.30 - 17.00, středa 15.30 - 16.30,čtvrtek 16.30 - 18:00, sportovní hala
zápisné: 1100,-/600,- Kč vede: Jeřábek Zbyněk trenér licence B
Florbal I (od 2.tříd.)
Pod vedením zkušených trenérů. Zaměřeno na rekreační hraní a přípravu pro závodní hraní. Trénink 1x týdně (pátek, sportovní hala).
zápisné: 750/400,-Kč vede: Rosecký Tomáš (trenér licence C), Poláková Kateřina asistent trenéra licence D
  Máš šikovné ruce?   
Tvořílek ( předškoláci - 3- třída)
Hravé tvoření pro holky a kluky. Kroužek je určen děti, které si rády malují, kreslí, modelují. Práce v malé skupince. Zaměřeno na rozvoj jemné motoriky – procvičování stříhání, lepení… Vyzkoušení různých výtvarných technik (úterý 14.00–15.00, keramická dílna SVČ).
zápisné: 600,- / 350,- Kč vede: Bc.Mainerová Marcela
Keramický a výtvarný kroužek III (6. – 9. třída)
Práce s hrnčířskou hlínou, využití složitějších technik. Výroba větších předmětů. Točení na hrnčířském kruhu, zajímavější dekorování výrobků. Tradiční i netradiční techniky – malba na sklo, koláže, batikování, savování. Omezený počet zájemců cca 10 ve skupině. Cena zahrnuje hlínu, výpaly v peci a další materiál (středa 14.00 – 15.30,keramická dílna SVČ).
zápisné: 1100,-/600,- Kč vede: Bc.Mainerová Marcela
Keramický kroužek II (1. – 5. třída)
Pro děti, které chtějí získat základní dovednosti s keramickou hmotou, dodržování základních postupů, práce s různými druhy hlín, dekorování keramiky, glazování, engoby, razítka. Cena zahrnuje hlínu, výpaly v peci a další materiál (pondělí 14.00 – 15.30, keramická dílna SVČ).
zápisné: 1100,-/600,- Kč vede: Bc.Mainerová Marcela
Keramický kroužek I (předškoláci – 2. třída)
Práce v malé skupince s prvky jemné motoriky. Základy modelování z volné ruky, výroba z plátů, válečků, bez použití hrnčířského kruhu (pondělí 12.30-13.30,keramická dílna SVČ).
zápisné: 850,-/450,- Kč vede: Bc.Mainerová Marcela
  Ještě sis nevybral(a)?   
Angličtina pro nejmenší I (3-5let)
Určeno těm, kteří s jazykem začínají. Zábavná forma učení – hry, písničky, dramatizace. Nenásilné získávání pevných základů cizího jazyka. Ve skupince maximálně 15 dětí (minimální počet přihlášených 8), schůzka 1x týdně (60 minut, klubovna SVČ).
zápisné: 700,- / 400,- Kč vede: Mgr.Bc.Svobodová Ivana
Angličtina pro nejmenší II (4 – 6 let)
Vhodné pro děti, které pokračují ve výuce z předešlého školního roku. Jedná se o rozšíření a prohlubování základů. Zábavná forma učení – hry, písničky, dramatizace. Ve skupince maximálně 15 dětí (minimální počet přihlášených 8), schůzka 1x týdně (60 minut, MŠ Stínadla).
zápisné: 700-/ 400,-Kč vede: Mgr.Bc. Svobodová Ivana
Angličtina pro nejmenší III (6–7 let)
Určeno dětem, které navštěvovaly Angličtinu pro nejmenší I v MŠ Stínadla a pro děti z 1. tříd. Práce s pracovními sešity. Výuka zábavnou formou. Ve skupince maximálně 15 dětí (minimální počet přihlášených 8), schůzka 1x týdně (60 minut, klubovna SVČ). Pro děti, které navštěvují ŠD, nabízíme vyzvedávání a převádění na kroužek (dle osobní dohody – minimální počet 5).
zápisné: 700,-/400,-Kč vede: Mgr.Bc. Svobodová Ivana
Deskohraní (od 2. tříd)
Chceš se stát mistrem ČR v deskových hrách? Přenést se v čase i prostoru do jiných světů? Kroužek přímo pro tebe! Hrajeme všechny známé a hlavně nové deskové hry. Účast na turnajích v deskových hrách. Kroužek probíhá v prostorách Barborka v klubu Céčko.
zápisné: zdarma vede: Šťastňá Aneta
Střih videa/TV BARBORKA - mediální výchova (od 11 let)
Zvládnutí základů tvorby televizní reportáže od vlastního námětu, natočení, až po závěrečný střih. Naučíš se natáčet kamerou, ovládat střihový program na počítači, přidávat efekty, vystupovat před kamerou, mluvit do mikrofonu, tvořit mediální sdělení, spolupracovat, nést odpovědnost. Tvůrci zpravodajství jsou redaktoři a technici. Zájemci se rozdělí podle zaměření. Redaktor se naučí mluvit na mikrofon před kamerou, psát texty, vybírat témata, oslovovat respondenty, komunikovat s lidmi. Technik - kameraman a střihač se naučí ovládnout kameru i v náročných podmínkách.
zápisné: 550,-/300,-Kč vede: Mgr.Bíla Oldřich, Cihlář Michal
Angličtina pro děti III. ( 11-13 let )
Vhodné jako doplnění k výuce angličtiny na ZŠ a nižším stupni gymnázia. Jedná se o rozšíření a zejména prohlubování intenzivní formou. Ve skupince maximálně 15 dětí (minimální počet přihlášených 8), schůzka 1x týdně (75 minut, klubovna SVČ).
zápisné: 800,-/450,- Kč vede: Mgr.Bc. Svobodová Ivana
Angličtina pro děti I ( 8 - 9 let )
Vhodné jako doplnění k výuce angličtiny na ZŠ. Jedná se o rozšíření a prohlubování intenzivní formou. Ve skupince maximálně 15 dětí (minimální počet přihlášených 8), schůzka 1x týdně (75 minut, klubovna SVČ). Pro děti, které navštěvují ŠD, nabízíme vyzvedávání a převádění na kroužek (dle osobní dohody – minimální počet 5).
zápisné: 800,- / 450,- vede: Mgr.Bc. Svobodová Ivana
Angličtina pro děti II (10–11 let)
Vhodné jako doplnění k výuce angličtiny na ZŠ. Jedná se o rozšíření a zejména prohlubování (popřípadě doučování) intenzivní formou. Ve skupince maximálně 15 dětí (minimální počet přihlášených 8), schůzka 1x týdně (75 minut, klubovna SVČ).
zápisné: 800,-/450,- Kč vede: Mgr.Bc.Svobodová Ivana
  Kurzy pro dospěláky   
Angličtina – začátečníci
Základní slovní zásoba, tvorba vět, jednoduchá gramatika. Vhodné pro rodiče, které chtějí pomáhat svým dětem s angličtinou.Zaměřeno na mluvený projev. Schůzka 1x týdně (90 minut, klubovna SVČ) v podvečerních hodinách.
zápisné: 1500,-/ 800,- vede: Mgr.Bc. Svobodová Ivana
Taneční skupina pro dospělé ( 30+ )
Nový taneční kroužek pro dospělé. Pro maminky, tatínky nebo jen fandy tancování od 30 let, kteří chtějí tancovat. Rozvoj moderního tance a nácvik choreografie. Schůzky 1x za dva týdny (90 minut, sál SVČ).
zápisné: 600,-/ 350,-Kč vede: Šťastná Aneta
Elektrická rocková kytara
Nejedná se o výuku! Máš elektrickou kytaru nebo basovou kytaru? Cvičíš si doma sám a nemáš se s kým podělit o své zkušenosti? Potřebuješ se s někým poradit nebo naopak máš co předat ostatním? Půjde o pravidelná setkávání nás, kteří vlastníme elektrickou kytaru a máme o hru na tento nástroj zájem. Vítáni jsou jak začátečníci, tak zkušení hráči. Setkání po dohodě v podvečerních hodinách (cca 90 min).
zápisné: lekce 60,- vede: Ing. Horný Petr
Zašívárna v Barborce
Hledáte jak si v podvečer po náročném dni zabavit ruce a vyčistit hlavu?Tak právě vám je určen tento kurz.Nabízíme možnost naučit se šít, přešívat,získat nové a sdílet své zkušenosti od ostatních a s ostatními.Zašívárna v Barborce bude probíhat dvě hodky v podvečerních hodinách jedenkrát za dva týdny (den dle dohody).Šicí stroje jsou po domluvě nějaké k dispozici (vlastní výhodou)
zápisné: lekce 60,- vede: Mgr.Bc.Svobodová Ivana
Orientální tance - SAFEJA
Výuka orientálních tanců. Nácvik choreografií na vystoupení. Kurz veden výbornou lektorkou a skvělou tanečnicí. Schůzky 1x za dva týdny (sobota 16.30, sál SVČ).
zápisné: 750,- Kč / 400,- Kč vede: Bc.Křenková Eva
Aerobic se Štěpánkou
Tradiční forma cvičení, které probíhá 1x týdně pod vedením naší dlouholeté cvičitelky. Dynamické cvičení při hudbě. Úterý 19,00 - sál SVČ hod.
zápisné: 1 cvičební hodina 60,- Kč vede: Němcová Štěpánka
Keramika pro dospělé IV.
Vlastní tvorba zajímavých výrobků pod vedením školené lektorky. Výroba předmětů různými technikami. Točení na hrnčířském kruhu. Cena zahrnuje hlínu, glazury, výpaly v peci a další materiál (středa 16.30 – 19.00, keramická dílna SVČ).
zápisné: lekce 100,- Kč vede: Bc.Mainerová Marcela
Taneční skupina LEADER DIAMOND ( 25+)
Skupina otevřená i nově příchozím. Pro všechny maminky, tatínky nebo jen fandy tancování od 25 let, kteří mají chuť a věří, že začínat se dá v každém věku. Naučíme vás tanečním krokům a figurám propojeným do jednoduchých zábavných choreografií na hudbu, kterou máte rádi. Schůzky 1x(sobota 14.30 – 16.00, sál SVČ).
zápisné: 1000,- Kč / 550,- Kč vede: Bc.Machová Ivana

NABÍZÍME

Adaptační programy pro základní a střední školy.
Vícedenní pobyty podporující vzájemné poznání kolektivu třídy, formou zážitkových her.
Kurzy zážitkové pedagogiky a teambuildingové kurzy pro kolektivy dospělých  

Výukový program pro MŠ a ZŠ tematické tvoření v keramické dílně 

INFORMACE PRO VÁS

Předkládáme Vám přehled pravidelného zájmového vzdělávání na školní rok 2018 - 2019. O našich pravidelných a příležitostných akcích se dozvíte na našich www stránkách. Těšíme se na Vás po prázdninách. Kromě pravidelné činnosti se zaměřujeme na:

 • Akce pro děti a širokou veřejnost    
 • Víkendové a prázdninové akce
 • Postupové soutěže, závody a olympiády 
 • Zimní a letní tábory  , Tuzemské a zahraniční tábory
 • Organizování a přípravu soutěží
 • Kurzy tance pro mládež  
 • Služby - pronájem místností

Pozorně si přečtěte tyto řádky!

 • Přihlášku do útvarů zájmového vzdělávání obdržíte v SVČ  nebo jí najdete na našich www.svcledec.cz
 • Vyplněné přihlášky odevzdávejte v SVČ Ledeč Barborka 790 do 21. září 2018.  
 • Poplatek je buď celoroční nebo pololetní.  
 • Celoroční zápisné musí být uhrazeno do 31. října 2018, platby na druhé pololetí do 31. ledna 2019.  

Zájmové vzdělávání SVČ zahajuje svoji činnost 24. září 2018 a  končí  31. května 2019. 
(Sportovní zájmové vzdělávání končí nejpozději 15. června 2019.) 

Aktuální informace o činnosti, foto z akcí i přihlášky najdete na našich www.svcledec.cz

Činnost pro vás budou ve školním roce 2018/2019 připravovat: 

Hánečka Miroslav, Mainerová Marcela, Šťastná Aneta, Svobodová Ivana, Drnovcová Hana a kolektiv externích pracovníků.