kdojsme.gif

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Ledeč nad Sázavou je školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Je zařízením, které bylo otevřeno v září roku 1975.

Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých - vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory.

SVČ Ledeč v současné době najdete na adrese Barborka 790 v Ledči nad Sázavou.

SVČ Ledeč je každoročně pověřeno krajem Vysočina organizací postupových soutěží, přehlídek a předmětových olympiád vyhlášených MŠMT ČR

V zájmových kroužcích a kurzech každoročně nalezne svůj program téměř 700 účastníků pravidelného zájmového vzdělávání. Soutěží, běhů  táborů a další příležitostné činnosti se každoročně zúčastňuje cca 6 000 návštěvníků

Miroslav Hánečka
ředitel SVČ Ledeč