návrh rozpočet 2019 (PDF)
návrh střednědobý výhled rozpočtu rok 2020 a 2021 (PDF)
 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme dle § 28a, odst. 4 schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
rozpočet rok 2018 (PDF)

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme dle § 28a, odst. 2 schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020
střednědobý výhled rozpočtu rok 2019 a 2020 (PDF)