2019_03tymtvbarborka.jpg

 team TV Barborka

TV Barborka je televizí Střediska volného času v Ledči nad Sázavou. Vznikla v roce 2016 a tvoří ji žáci
místní základní školy. Náš štáb natáčí reportáže z akcí SVČ Ledeč, aktivit partnerských organizací a města.
Aktuality můžou zájemci vidět na stránkách SVČ Ledeč a města Ledeč. Kroužek se schází jednou za 14 dní
a vede ho ředitel SVČ Ledeč a externí vedoucí, který dříve pracoval jako televizní redaktor. Učíme se
všechny tvůrčí profese a postupně se budeme specializovat. Máme i svůj odkaz na webových stránkách
SVČ Ledeč a účet na You Tube. Největším úspěchem TV Barborka je odvysílání natočených reportáží ve
Zprávičkách ČT.

naše reportáže naleznete na serveru
 yt_brand_standard_logo_95x40.png